Pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate pe email ale următoarelor documente:

Terenuri

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor

 1. Act de proprietate
 2. Extras de carte funciară pentru informare
 3. Plan de încadrare în zona ( scara 1:500), releveu
 4. Certificat de urbanism (daca exista)
 5. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Apartamente / garsoniere

Acte necesare evaluare imobiliara :

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare , extras de carte funciară pentru informare
 3. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Construcții

Acte necesare evaluare imobiliara (construcție + teren)

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciară pentru informare
 4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
 5. Autorizaţie de construire
 6. Certificat de urbanism (daca exista)
 7. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare