Concepte in evaluare

Concepte în evaluare:

 1.      Abordare în evaluare – una din cele 3 modalități principale de estimare a valorii. Fiecare abordare în evaluare include diferite metode care pot fi utilizate pentru a aplica principiile abordării la tipuri de active sau situații specifice;
 2.      Accesorii – bunuri mobile de natura obiectelor, pieselor sau dispozitivelor care constituie elemente secundare atașate proprietății principale, definitiv sau temporar;
 3.      Amplasament – terenul care este amenajat astfel încât este pregătit pentru o anumită utilizare;
 4.      Bunuri imobile –  prin natura lor sunt terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări fixate în pâmânt cu caracter permanent, platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent;
 5.      Cumpărator special – un anumit cumpărator pentru care un anumit activ are o valoare specială datorită avantajelor rezultate din dreptul asupra proprietății acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpăratori de pe piață;
 6.      Data evaluării – data la care se aplică concluzia asupra valorii. Data evaluării ar putea să conțină și momentul/ora la care este valabilă valoarea, dacă valoarea tipului de activ se poatea modifica în măsură semnificativă pe parcursul unei zile. În cazul determinării valorii impozabile data evaluării este 31 decembrie a anului imediat anterior anului pentru care contribuabilul are obligația plății impozitului pe clădire;
 7.      Data raportului
   1. Data la care se emite raportul;
   2. În cazul determinării valorii impozabile data raportului este o dată ulterioară datei evaluării și reprezintă o dată din anul pentru care contribuabilul are obligația plății impozitului pe clădire;
 8.      Factor de capitalizare – multiplu care se aplică asupra unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă pentru a-l converti într-o valoare a capitalului;
 9.      Metodă de evaluare – o tehnică specifică sau un model specific utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se includ în cadrul unei abordări în evaluare;
 10.      Rată de actualizare – o rată a rentabilității utilizată pentru a converti o sumă de bani viitoare sau un flux de numerar viitor într-o valoare actualizată (prezentă);
 11.      Rată de capitalizare – o rată a venitului exprimată procentual ca raport între venitul net din exploatare al unei proprietăți imobiliare și prețul acesteia;
 12.      Valoare specială – o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărator special;