Concepte în evaluare


Concepte în evaluare:

 

  • Accesorii

Bunuri mobile de natura obiectelor, pieselor sau dispozitivelor constituie elemente secundare atașate proprietății principale, definitiv sau temporar.

  • Amplasament

Terenul poate fi amenajat astefl încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare.

  • Bunuri imobile

Prin natura lor sunt terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări fixate în pâmânt cu caracter permanent. Platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental se încadrează în această categorie.

  • Cumpărător special

Este un anumit cumpărator pentru care un anumit activ are o valoare specială, datorită avantajelor rezultate din dreptul asupra proprietății acestuia și care nu ar fi disponibile altor cumpăratori de pe piață.

  • Valoare specială

Este o sumă care reflectă caracteristicile particulare ale unui activ, care au valoare numai pentru un cumpărator special.


Concepte în rapoarte de evaluare:

 

  • Abordare în evaluare

Fiecare abordare în evaluare include diferite metode care pot fi utilizate pentru a aplica principiile abordării la tipuri de active sau situații specifice.

  • Metodă de evaluare

Este o tehnică specifică sau un model specific utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se includ în cadrul unei abordări în evaluare.

  • Data evaluării

Este data la care se aplică concluzia asupra valorii. Data evaluării ar putea să conțină și momentul/ora la care este valabilă valoarea. Aceata se aplică dacă valoarea tipului de activ se poate modifica în măsură semnificativă pe parcursul unei zile. În cazul determinării valorii impozabile, data evaluării este 31 decembrie a anului imediat anterior anului pentru care contribuabilul are obligația plății impozitului pe clădire.

  • Data raportului

Este data la care se emite raportul. În cazul determinării valorii impozabile, data raportului este o dată ulterioară datei evaluării. Ea reprezintă o dată din anul pentru care contribuabilul are obligația plății impozitului pe clădire.

  • Factor de capitalizare

Reprezintă multiplu care se aplică asupra unui venit reprezentativ dintr-o singură perioadă pentru a-l converti într-o valoare a capitalului.

  • Rată de actualizare

Este o rată a rentabilității utilizată pentru a converti o sumă de bani viitoare sau un flux de numerar viitor într-o valoare actualizată (prezentă).

  • Rată de capitalizare

Este o rată a venitului exprimată procentual ca raport între venitul net din exploatare al unei proprietăți imobiliare și prețul acesteia.

 

Translate »