Echipa noastră de specialiști vă poate sprijini cu următoarele servicii:

  1. Due-dilligence (analizarea tuturor aspectelor unei posibile investiții imobiliare și identificare posibilelor probleme din mai multe puncte de vedere-juridic, economic, tehnic, etc.)
  2. Analiza CMBU (cea mai bună utilizare a unui imobil) In cadrul acestui proces se realizează un raport în care analizăm mai multe variante de utilizare a unui imobil (de ex. o clădire în zona centrală poate funcționa ca și pensiune, apart-hotel, clinică medicală, trasformare în bloc de locuință, etc.). Urmărim bineînțeles un randament maxim în condițiile în care această dezvoltare este legală și se poate realiza tehnic.
  3. Dezvoltare terenuri
    Având experiență practică în viabilizarea unor terenuri agricole (pot fi chiar și extravilane) prin diverse modalități cum ar fi : realizarea unui PUZ (plan urbanistic zonal, necesar pentru a se putea construi), parcelare și vânzare parcele mai mici cu un randament mult mai bun.
    Din practică pot exista terenuri mari 15000-20000 mp care se găsesc pe piață la un preț cuprins între 5-10 euro/mp în funcție de locație, apropierea de utilități, etc care după viabilizare (care poate dura între 1-3 ani în medie) se pot valorifica la prețuri între 30-50 euro/mp sau chiar mai mult.