Servicii oferite de către un evaluator autorizat:

Servicii oferite:
  1. Evaluări bunuri imobile (case, apartamente, terenuri, spații comerciale)
  2. Managementul proprietăților
  3. Dezvoltarea proprietăților
Procedura:

Procedura de evaluare este complexă și alcătuită din: cercetări de piață, raționamente, culegere de informații, analize și concluziile exprimate de un evaluator autorizat. Ea este realizată în concordanță cu Standardele ANEVAR:

  • SEV 100 – Cadru general
  • SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării
  • SEV 102 – Implementare
  • SEV 103 – Raportare
  • SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare
  • SEV 400 – Verificarea evaluării
Aveți nevoie de un evaluator autorizat ANEVAR?

Completați FORMULAR EVALUARI și veți fi contactat în cel mai scurt timp.


Evaluare bunuri imobile

Scopul unei evaluări se bazează pe nevoile de informații ale clientului în legătură cu valoarea unui drept asupra proprietății imobiliare.

Necesitatea evaluării diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare derivă dintr-o multitudine de scopuri. Multă lume are în plan tranzacții sau situații în care trebuie să se acționeze sau să se stabilească o strategie și pentru toate acestea este necesară o estimare a valorii (în mod uzual, valoarea de piață).

Există diverse situații când este necesară o evaluare:

  1. Transferul dreptului de proprietate
  2. Finanțarea și creditarea
  3. Compensarea în caz de expropriere
  4. Impozitarea proprietății imobiliare
  5. Alte situații

 Procesul de evaluare

 

ETAPA 1 – Identificarea problemei de evaluare
Identificarea clientului și a utilizatorilor desemnațiIdentificarea scopului evaluăriiIdentificarea tipului valoriiStabilirea datei evaluăriiIdentificarea proprietății imobiliare subiectIpoteze și ipoteze speciale ale evaluării
ETAPA 2 – Stabilirea termenilor de referință ai evaluării
ETAPA 3 – Culegerea datelor și descrierea proprietății imobiliare

Date privind aria pieței

Caracteristici generale ale regiunii, localității și vecinătății

Date privind proprietatea subiect

Caracteristicile utilizării terenului și a construcțiilor

Date privind proprietățile comparabile

Tranzacții, oferte, costuri și deprecieri, venituri și cheltuieli, rate de capitalizare etc.

ETAPA 4 – Analiza datelor

Analiza pieței

Studiul cererii

Studiul ofertei

Studiul vandabilității

Analiza celei mai bune utilizări

Terenul considerat liber

Construcție ideală

Proprietatea construită considerată îmbunătățită

ETAPA 5 –  Evaluarea terenului
ETAPA 6 – Aplicarea abordărilor valorii

Abordarea prin piață

(Comparație directă)

Abordarea prin venitAbordarea prin cost
ETAPA 7 – Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii
ETAPA 8 –  Raportarea valorii definite

 

Categorii articole

Lista articole

Translate »