Acte evaluare imobil

Actele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate si trimise prin email (evaluator.imob@gmail.com sau whatsapp 0740470069) ale următoarelor documente:Actele necesare evaluarii imobilului nerezidential (comercial) in scopul realizarii raportului de evaluare sunt:
1. Copie buletin/ Copie CUI
2. Extras carte funciara recent
3. Decizie de impunere recenta
4. Releveu/schita din care reiasa suprafata construita
5. Anexa nr. 1 (se va trimite de catre evaluator) pentru completare si semnare

Terenuri

Acte evaluare imobil – necesare pentru evaluarea terenurilor

 1. Act de proprietate
 2. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 3. Plan de încadrare în zona ( scara 1:500), releveu
 4. Certificat de urbanism (daca exista)
 5. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Apartamente / garsoniere

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor/garsonierelor:

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare , extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 3. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

Construcții

Acte necesare pentru evaluarea construcțiilor (construcție + teren)

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
 5. Autorizaţie de construire
 6. Certificat de urbanism (daca exista)
 7. Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare