Acte evaluare imobil

Actele necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate și trimise prin email (evaluator.imob@gmail.com sau whatsapp 0740470069) ale următoarelor documente:


Actele necesare evaluării imobilului nerezidențial (comercial) în scopul realizării raportului de evaluare sunt:

 1. Copie buletin/ Copie CUI
 2. Extras carte funciară recent
 3. Decizie de impunere recentă
 4. Releveu/schiță din care reiese suprafața construită
 5. Anexa nr. 1 (se va trimite de către evaluator) pentru completare și semnare

Terenuri

Acte evaluare imobil – necesare pentru evaluarea terenurilor

 1. Act de proprietate
 2. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 3. Plan de încadrare în zonă ( scara 1:500), releveu
 4. Certificat de urbanism (dacă există)
 5. Copie carte de identitate client/ Copie Certificat de Înmatriculare

Apartamente/ garsoniere

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor/ garsonierelor:

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare , extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 3. Copie carte de identitate client/ Copie Certificat de Înmatriculare

Construcții

Acte necesare pentru evaluarea construcțiilor (construcție + teren)

 1. Act de proprietate
 2. Încheiere de intabulare
 3. Extras de carte funciară pentru informare (vechime max. 3 luni)
 4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
 5. Autorizaţie de construire
 6. Certificat de urbanism (dacă există)
 7. Copie carte de identitate client/ Copie Certificat de Înmatriculare