Reevaluarea elementelor de patrimoniu

Actualizarea valorilor activelor fixe corporale din inventarul primăriilor sau reevaluarea elementelor de patrimoniu se face în conformitatea cu legislaţia în vigoare. Aceasta prevede faptul că, cel puţin o dată la 3 ani, primăriile sunt obligate să îşi actualizeze valorile înscrise în contabilitate. Reevaluarea sau actualizarea valorilor se poate face apelând doar la ajutorul Experţilor Evaluatori ANEVAR.

Procesul de evaluare este unul complex, proces de care se ocupă Exerții Evaluatori afiliați acestui site. Ei se asigură că acest proces este executat și finalizat în cele mai bune condiții.

Pentru o mai bună înțelegere a anumitor detalii, vă rugăm să accesați Codul Fiscal și Normele Metodologice. Detalii cu privire la solicitările și instrucțiunile înscrise în lege se pot găsi în:

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
 • OMEF 3471/2008 actualizat în 2015
 • OG 24/2011

Sancțiuni

Reevaluarea elementelor de patrimoniu reprezintă un proces foarte important. Prin urmare, sancțiunile pentru nerealizarea acesteia la 3 ani sunt numeroase.

Din ultimul Raport Public al Curții de Conturi a României pe 2017 (pag. 28) reies următoarele. La bugetele locale, valoarea abaterilor financiar-contabile reprezintă 18,46% din total și provine aproximativ din aceleași categorii constatate. La bugetul de stat, cele mai relevante din punct de vedere al dimensiunii financiare fiind următoarele[1]:

 • neînregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor reevaluării elementelor patrimoniale (875 milioane lei);
 • neînregistrarea în evidența contabilă și în cea tehnico-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT (828 milioane lei);
 • neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință (630 milioane lei);
 • înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT (442 milioane lei);
 • abaterile referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului (224 milioane lei);
 • înregistrările în contabilitate, în conturile sintetice și analitice, nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative corect întocmite în mod cronologic și sistematic (136 milioane lei);
 • neefectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege (151 milioane lei);
 • abaterile privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale de execuție bugetară (102 milioane lei).

[1] http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raportul%20public%20pe%20anul%202017.pdf