Cine trebuie sa faca o evaluare pentru impozitare?

Directiile Fiscale Locale o sa preia in perioada de ianuarie-martie  declaraţiile fiscale completate de către persoanele fizice care au în proprietate clădiri utilizate pentru locuit, dar şi pentru activităţi economice (activităţi care aduc venit), în vederea stabilirii impozitului aferent anului in curs.

Nu au obligaţia să depună declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului cetăţenii care au în proprietate un imobil utilizat exclusiv pentru locuit şi care nu au înregistrat la respectiva adresă sediul unui agent economic. În schimb, au obligaţia să depună decla­raţia fiscală pentru stabilirea impozitului mai multe categorii de persoane.

Trebuie să depună aceste documente persoanele care deţin în proprietate un imobil utilizat ca spaţiu de locuit care este şi sediu de firmă. Contribuabilul (PF sau PJ) va preciza suprafaţa utili­zată în scop economic şi suprafaţa utilizată pentru locuit, impozitul urmând să se calculeze diferenţiat.

Declaraţia va fi însoţită de raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, precum şi dovada înregistrării în baza de date gestionată de ANEVAR; sau Procesul-verbal de recepţie finală, din care să reiasă valoarea clădirii

Mai jos gasiti

Proiectul de hotarare privind taxele si impozitele in 2020 in Sibiu (pag. 4-5)