Persoanele care detin in patrimoniu la 31 decembrie cladiri nerezidentiale vor fi obligate, potrivit Codului fiscal, sa achite pana la 31 martie anul curent impozitul anual pentru acestea.

Astfel, persoanele fizice si firmele care vor plati integral impozitele pana la 31 martie 2021, primul termen de plata, vor putea beneficia de o reducere de pana la 10%, al doilea termen de plata fiind fixat la 30 septembrie 2020.

Impozitul pe cladiri s-a schimbat in 2016 in functie de destinatie

In cele ce urmeaza ne vom axa pe impozitul pe cladiri, in contextul in care sistemul de impozitare aplicabil proprietatilor a fost modificat major din 2016, iar impozitul se calculeaza in functie de destinatia imobilului. Acest impozit este datorat anual de orice persoana/ companie care detine un imobil pe teritoriul Romaniei, cotele exacte aferente acestuia fiind stabilite de consiliul fiecarei localitati in care este amplasata cladirea.

Astfel, conform noului Cod fiscal, putem vorbi despre cladiri:

 • rezidentiale, folosite strict in scop de locuit
 • cladiri nerezidentiale, utilizate in scop economic
 • sau cladiri cu destinatie mixta, adica cele folosite atat in scop rezidential, cat si in scop nerezidential.

Impozitarea cladirilor detinute de persoane fizice

A.Cladiri rezidentiale

Impozitul se calculeaza prin aplicarea, asupra valorii impozabile a constructiilor, a unei cote situate intre 0,08% si 0,2%.

Impozitul pe cladire in anul 2018 = suprafata construita (…mp) x ….. lei/mp (suma conform normelor prevazute de lege) x 2,5 (rangul localitatii- coeficient de corectie) x …% (cota de impozitare intre 0,08 si 0,2%)

Daca detineti o cladire rezidentiala, iar in 2017 nu s-a schimbat nimic in situatia patrimoniala, nu veti avea obligatii declarative in 2018, ci doar obligatia achitarii impozitului aferent imobilului respectiv.

B.Cladiri nerezidentiale

In cazul cladirilor nerezidentiale detinute de persoane fizice, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote intre 0,2 si 1,3% asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 2018. Daca nu ai inca o evaluare imobil, contacteaza aici un evaluator Sibiu.
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Exceptie fac cladirile utilizate pentruactivitati din domeniul agricol, impozitul scalculandu-se prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

Prin cladiri nerezidentiale se inteleg: spatiile folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, financiar- bancare, sociale, turistice, inclusiv sedii ale persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale/familiale sau profesiilor liberale: medici, avocati, arhitecti, experti contabili, traducatori etc.

Daca detineti o cladire mai veche de cinci ani sau achizitionata cu cel putin cinci ani in urma, pentru care nu va exista raport de reevaluare depus pana la 31 martie 2018, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate dupa aceeasi formula ca in cazul in care cladirea ar fi rezidentiala.

Practic, valoarea impozabila a cladirii trebuie actualizata cel putin o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, ce trebuie depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. Pentru a realiza un Raport evaluare Sibiu contactati aici un evaluator autorizat ANEVAR.

C.Cladiri cu destinatie mixta

In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal si poate fi clar identificat (contract inchiriere, comodat), impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential, chiar daca la adresa respectiva se desfasoara o activitate economica sau nu.

In schimb, daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in activitatea economica nu se pot identifica separat, avem urmatoarele situatii:

 • daca la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza ca pentru cladiri rezidentiale.
 • daca la adresa postala a cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile cad, conform contractului si conform situatiei faptice, in sarcina operatorului economic (firma, PFA etc), impozitul se calculeaza ca si cand cladirea este utilizata in scop nerezidential.
 • chiar daca la adresa respectiva se deruleaza activitate economica, in cazul in care cheltuielile cu utilitatile, nu sunt, conform contractului si situatiei faptice, in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza ca si cand cladirea este utilizata in scop rezidential.

Impozitarea cladirilor detinute de persoanele juridice

Codul fiscal stabileste ca:

 • pentru cladirile rezidentiale (adica cele folosite pentru inchiriere in scop de locuinta ori care sunt contruite pentru a fi vandute ca si locuinte), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii;
 • pentru cladirile nerezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% si 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii;
 • pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata de locuit cu impozitul calculat pentru suprafata folosita pentru activitatea economica.

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea firmelor va fi, in 2018, valoarea de la 31 decembrie 2017 si poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii (Pentru a realiza un Raport evaluare Sibiu contactati aici un evaluator Sibiu, autorizat ANEVAR)
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani, pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. Contacteaza acum un evaluator Sibiu aici.

In cazul in care proprietarul persoana juridica al cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

Astfel, companiile care detin cladiri si care si-au realizat ultima reevaluare avand data evaluarii 31 decembrie 2014, pot sa evite cresterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluarii pana la 31 martie 2018.

Avand in vedere ca aceste rapoarte de evaluare efectuate pentru autoritatile locale se fac dupa alte principii de evaluare, ele avand drept scop determinarea valorii fiscale a cladirii in functie de materialele din care este construita, de suprafata si de rangul localitatii, ele nu trebuie inregistrate in contabilitatea peroanei juridice. Pentru reevaluarea cladirilor conform reglementarilor contabile in vederea determinarii valorii juste, societatile trebuie sa faca alte rapoarte de evaluare, acestea urmand sa fie inregistrate in contabilitate la sfarsitul anului. Contacteaza acum un evaluator Sibiu aici.

Atentie! Codul fiscal permite consiliilor locale sa majoreze impozitul pe cladiri cu pana la 500% pentru imobilele neingrijite situate in intravilan.