Declarația fiscală

Declarațiile fiscale au în vedere stabilirea impozitului aferent anului în curs. Acestea sunt preluate la începutul anului și, pe lângă raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, vor fi însoțite de:

  • dovada înregistrării în baza de date gestionată de ANEVAR

sau de:

  • Procesul verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă, potrivit Ghidului GEV 500, reprezintă un tip al valorii estimat de către evaluatori autorizați. Acest tip de valoare este estimat în scopul impozitării clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice/ juridice și al clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice. Prin aplicarea abordării prin cost se stabilește valoarea impozabilă.

Abordarea prin cost constă în estimarea costului de nou din care se vor scădea deprecierea fizică și/ sau deprecierea funcțională a clădirii.

Conform Ghidului GEV 500, evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou:

  • Costul de înlocuire
  • Costul de reconstruire

Tipul ales trebuie utilizat în mod consecvent în aplicarea acestei abordări.

Mai jos găsiți mai multe informații despre valoarea impozabilă în anul 2022:

Despre valoarea impozabilă a clădirilor în anul 2022

Cine trebuie să facă un raport de evaluare pentru impozitare?

Direcțiile Fiscale Locale vor prelua în perioada Ianuarie – Martie declarațiile fiscale completate de către persoane fizice. Aceste persoane fizice au în proprietate clădiri utilizate atât pentru locuit, căt și pentru activități economice (activități care aduc venit).

Nu au obligația să depună declarația fiscală cetățenii care au în proprietate un imobil utilizat exclusiv pentru locuit. În plus, cetățenii care nu au înregistrat la respectiva adresă sediul unui agent economic sunt scutiți de această obligație.

Au obligația să depună declarația fiscală persoanele care dețin în proprietate un imobil utilizat pentru locuit și sediu de firmă. Contribuabilul (PF sau PJ) va preciza suprafața utilizată în scop economic și cea utilizată pentru locuit. Impozitul va urma să se calculeze diferențiat.