Dr. Ec. Banu Ilie

Având în vedere posibilitatea creșterii gradului de încredere al contribuabililor în aparatul fiscal, realizarea unei campanii media care să aibă ca scop creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare constituie o provocare. În ultimii ani, în ciuda eforturilor declarate ale autorităților fiscale nivelul veniturilor fiscale în PIB a rămas constant, la un nivel apropiat de 33%. Menționăm că media la nivel european este în jurul valorii de 40%.

Având în vedere aceste aspecte am demarat realizarea unui chestionar în care am analizat reacțiile și opiniile contribuabililor din județul Sibiu. Am ales județul Sibiu deoarece nivelul conformării voluntare la plată este de 80%, iar cel al conformării voluntare la depunere de 95%, ambele fiind printre cele mai ridicate din țară.

Chestionarul realizat în colaborare cu Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu a fost aplicat asupra unui eșantion de 200 de firme la nivelul județului Sibiu (din diverse domenii de activitate) de unde am primit un număr de 75 de chestionare completate din care s-au validat 55 de chestionare. Din totalul respondenților ponderea companiilor cu cifra de afaceri peste 1 milion de euro a fost de 42%, între 100.000 și 999.000 25% și până în 100.000 de euro 33%.

Chestionarele au fost completate de persoane din departamentul financiar-contabil sau de persoane din conducerea executivă a companiei.

Tabel 1 – Centralizare răspunsuri întrebarea: În ce măsură considerați că există campanii suficiente de conștientizare a contribuabililor asupra importanței plăților obligațiilor fiscale am centralizat următoarele răspunsuri

 

Acord puternic

Acord

Nici de acord, nici împotrivă

Dezacord

Dezacord puternic

Există campanii suficiente de constientizare a contribuabililor asupra importanței plăților obligațiilor fiscale (taxe, impozite, contribuții)

1. la nivel local?

4%

35%

25%

27%

9%

2. la nivel național?

2%

33%

33%

24%

8%

3. au impact asupra deciziilor dumneavoastra?

9%

31%

44%

13%

3%

 

Din răspunsurile centralizate în tabelul nr. 1 observăm un procent de 25% dintre respondenți care nu au o opinie în acest sens, iar aproximativ 35% atât la nivel național cât și loc apreciază că nu există campanii suficiente în această direcție.

Propunem astfel intensificarea campaniilor de conștientizare a contribuabililor în vederea creșterii gradului de conformare la plată a obligațiilor fiscale.

Tabel 2- Care din următoarele campanii ați considera că este mai eficientă?

 

Acord puternic

Acord

Nici de acord, nici împotrivă

Dezacord

Dezacord puternic

A. Plătiți-vă integral impozitele și putem reduce cotele aferente contribuțiilor sociale și putem stimula înființarea de noi companii de către tineri!

25%

44%

27%

4%

0%

B. Plătiți-vă obligațiile fiscale integrale la termen și vom putea îmbunătății infrastructura rutieră mai repede!

18%

47%

20%

9%

5%

C. Încurajăm dezvoltarea firmelor care investesc în România și se implică social!

27%

42%

24%

5%

2%

D. Solicitați bon fiscal și încurajați economia reală pentru bugete mai mari în Educație, Sănătate, Cercetare la nivel local / national

29%

44%

24%

4%

0%

E. Pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite de către instituțiile publice din România, plătiți integral impozitele !

15%

35%

29%

18%

4%

F. Pentru o comunitate mai sănătoasă, pentru un mediu mai curat și pentru o educație performantă eliminați evaziunea fiscală !

33%

31%

33%

4%

0

 

Campania cu cel mai mare procent privind răspunsurile de Acord și Acord puternic este varinta D cu 73%, urmată de varianta A și C cu 69%, varianta B, F cu 65% și varianta E cu 50%.

Prin următoarea întrebare s-a urmărit opinia contribuabililor persoane juridice la nivelul județului Sibiu în ceea ce privește eficiența promovării unor astfel de campanii.

Tabel 3 – Ce canal credeți că e mai eficient pentru promovarea unor astfel de campanii?

 

Acord puternic

Acord

Nici de acord, nici împotrivă

Dezacord

Dezacord puternic

Mediul online

31%

47%

16%

4%

0%

TV

47%

42%

9%

2%

0%

Radio

29%

56%

9%

2%

0%

Presă Scrisă

24%

44%

24%

4%

0%

Outdoor (flyere, afise, panouri publicitare)

27%

38%

13%

11%

0%

Concluzii

Din cercetarea efectuată constatăm că cel mai eficient mod de promovare este considerat TV-ul, 89% dintre respondenți apreciind că sunt în acord puternic sau acord cu acest mod de promovare urmat de radio cu 85%, mediul online 78%, presa scrisă, 68% și pe ultimul loc outdoor cu 65%.

Concluziile desprinse din prima parte a chestionarului realizat sunt:

  • Necesitatea adoptării de către aparatul fiscal a unor campanii de conștientizare a contribuabililor eficiente în vederea creșterii gradului de conformare la plată și a încrederii contribuabililor în aparatul fiscal

  • Promovarea acestor campanii în mediul online și social media deoarece costurile sunt infime față de promovarea la TV și radio

  • Pentru a se putea lua anumite decizii este nevoie de extinderea aplicării chestionarului pe un eșantion reprezentativ la nivel național din toate domeniile de activitate

În luna mai 2013 Waren Buffett, a propus în SUA impozitarea veniturilor ce depăseșc 1 milion de dolari cu 30%. Pentru a da un exemplu, acesta a donat suma care ar datora-o statului american dacă această regula s-ar aplica. 

Întrebarea ar fi dacă în România ar fi necesară o astfel de măsură și dacă oamenii de afaceri ar fi în asentiment cu o astfel de măsură, fie și pe termen limitat, pentru asigurarea unei stabilități fiscale într-o perioadă dificilă.panou obligatii fiscale

Cercetări realizate în cadrul proiectului POSDRU /CPP107/DMI1.5/S/76851 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.