Codul fiscal stabileste ca:

  • pentru cladirile rezidentiale (adica cele folosite pentru inchiriere in scop de locuinta ori care sunt contruite pentru a fi vandute ca si locuinte), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii;
  • pentru cladirile nerezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% si 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii;
  • pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata de locuit cu impozitul calculat pentru suprafata folosita pentru activitatea economica.

Valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea firmelor va fi, in 2020, valoarea de la 31 decembrie 2019 si poate fi:

  • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
  • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii (Pentru a realiza un Raport evaluare Sibiu contactati aici un evaluator Sibiu, autorizat ANEVAR)
  • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
  • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani, pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. Contacteaza acum un evaluator Sibiu aici.

In cazul in care proprietarul persoana juridica al cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

Astfel, companiile care detin cladiri si care si-au realizat ultima reevaluare avand data evaluarii 31 decembrie 2015, pot sa evite cresterea cotei de impozitare la 5% prin realizarea evaluarii pana la 31 martie 2019.

Avand in vedere ca aceste rapoarte de evaluare efectuate pentru autoritatile locale se fac dupa alte principii de evaluare, ele avand drept scop determinarea valorii fiscale a cladirii in functie de materialele din care este construita, de suprafata si de rangul localitatii, ele nu trebuie inregistrate in contabilitatea peroanei juridice. Pentru reevaluarea cladirilor conform reglementarilor contabile in vederea determinarii valorii juste, societatile trebuie sa faca alte rapoarte de evaluare, acestea urmand sa fie inregistrate in contabilitate la sfarsitul anului. Contacteaza acum un evaluator Sibiu aici.

Atentie! Codul fiscal permite consiliilor locale sa majoreze impozitul pe cladiri cu pana la 500% pentru imobilele neingrijite situate in intravilan.

Evaluari imobile (case, terenuri, spatii comerciale, etc) 0740470069