Evaluarea sau actualizarea valorilor activelor fixe corporale din inventarului primăriilor se face în conformitatea cu legislaţia în vigoare, care stipulează faptul că cel puţin o dată la 3 ani acestea sunt obligate să îşi actualizeze valorile înscrise în contabilitate, numai cu ajutorul experţilor evaluatori ANEVAR.

Pentru mai multe detalii cu privire la solicitările şi instrucţiune înscrise în lege, vă rugăm să accesaţi Codul Fiscal și Normele Metodologice (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), OMEF 3471 / 2008 actualizat în 2015, şi OG 24 / 2011.

Procesul de evaluare este unul complex, care este demarat, executat şi finalizat în cele mai bune condiţii de către Experţii Evaluatori afiliaţi site-ului.

Sancțiunile pentru nerealizarea la 3 ani a re-evaluărilor sunt numeroase. Din ultimul Raport Public al Curtii de Conturi a Romaniei pe 2017 (pag. 28), La bugetele locale, valoarea abaterilor financiar-contabile reprezintă 18,46% din total și provine aproximativ din aceleași categorii constatate și la bugetul de stat, cele mai relevante din punct de vedere al dimensiunii financiare fiind următoarele[1]:

  • neînregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor reevaluării elementelor patrimoniale (875 milioane lei);
  • neînregistrarea în evidența contabilă și în cea tehnico-operativă a unor bunuri care constituie domeniul public sau privat al UAT (828 milioane lei);
  • neevidențierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință (630 milioane lei);
  • înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al UAT (442 milioane lei);
  • abaterile referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului (224 milioane lei);
  • înregistrările în contabilitate, în conturile sintetice și analitice, nu au fost efectuate pe baza documentelor justificative corect întocmite în mod cronologic și sistematic (136 milioane lei);
  • neefectuarea reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege (151 milioane lei);

• abaterile privind reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar-contabile în bilanțurile contabile și conturile anuale de execuție bugetară (102 milioane lei).

[1] http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raportul%20public%20pe%20anul%202017.pdf