Impozitarea clădirilor nerezidențiale și mixte la 31.12.2020
Evită plata majorată a impozitelor locale și realizează raportul de evaluare

Cum se calculează impozitul pe imobile? O întrebare destul de complexă la prima vedere.
Evaluator Imobiliar Ilie Banu: Conform art. 460 din Codul Fiscal, cotele de impunere folosite la calculul impozitului pe clădiri variază mult dacă clădirea a fost reevaluată în ultimii 3 ani pentru persoane juridice și în ultimii 5 ani pentru persoane fizice.
Având în vedere că în 2016 a fost schimbat codul fiscal și au fost necesare rapoartele de evaluare, aceste rapoarte vor trebui refăcute/recalculate cu data de 31.12.2020.
Dacă clădirea a fost reevaluată de către un evaluator autorizat ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizați din România) și valoarea stabilită în urma unei metodologii de evaluare clare (stabilită în urma aplicării GEV 500 “Determinarea valorii impozabile a unei clădiri”) este mai mare decât valoarea imobilului înscrisă în decizia de impunere atunci cota de impunere este de 0,5%.
Dacă imobilul nu a fost reevaluat în ultimii 3, respectiv 5 ani atunci impozitul pe clădiri se va calcula aplicând 5% asupra valorii clădirii.

Determinarea impozitului în cazul clădirilor mixte
Pentru imobilele în care suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial rezultă din documente și se pot identifica, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial (activităţi economice).
O situație mai aparte aparte o întâlnim în cazul clădirilor la care suprafețele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu se pot identifica separat, nefiind delimitate. Astfel, într-o primă ipoteză, și cea mai simplă, este posibil ca la adresa clădirii să fie înregistrat un domiciliu fiscal la care să nu se desfășoare nicio activitate economică, caz în care impozitul se calculează ca pentru clădiri rezidențiale.
Mai departe, se poate ca la adresa poştală a clădirii să fie înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile să cadă în sarcina operatorului economic (firmă, persoană fizică autorizată etc). În acest caz, impozitul se calculează ca şi cȃnd clădirea este utilizată ȋn scop nerezidenţial.
Dacă însă cheltuielile cu utilitățile, însemnând energie electrică, gaze naturale, termoficare, apă, canalizare, nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează ca şi cȃnd clădirea este utilizată ȋn scop rezidenţial.

Evaluator imobiliar Ilie Banu
www.evaluator-imobiliar.ro