Conform Codului Fiscal, societăţile datorează impozit pe clădirile ne-rezidentiale calculate cu o cotă de impozitare între 0,2 şi 1,5%, în funcţie de decizia Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale (DITL).

 

De asemenea, Codul Fiscal prevede la Art. 460, par. 6-8, ca societăţile trebuie să realizeze o reevaluare a clădirilor pentru impozitare la fiecare 3 ani, pentru a evita aplicarea cotei de impunere majorată la 5% din valoarea clădirii. Evaluarea trebuie realizată de un evaluator autorizat membru ANEVAR.

Interesant este faptul că, deşi poate că încă nu au trecut 3 ani de la ultima evaluare sau de la achiziţia clădirii, ar putea exista oportunitatea reducerii impozitului pe clădiri, dacă se realizeza o evaluare pentru impozitare. Echipa evaluator-imobiliar.ro are atât consultant fiscal, cât şi evaluator de bunuri imobile, deşi poate analiza oportunitatea reducerii impozitului pe clădiri.

La Sibiu cotele de impunere aplicabile sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

Tabel: cote procentuale aplicate la nivelul mun. Sibiu conform Proiectului de hotârâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale , precum şi a taxelor speciale , pentru anul 2018

 

 

Clădiri rezidențiale (de locuit)

 

 

Clădiri nerezidențiale (comerciale sau cu sediu de firma)

 

Clădiri nereevaluate
PF  

0,08% din valoarea impozitabilă a clădirii

 

0,5% din valoarea impozitabilă a clădirii
 

 

1,3% dacă valoarea intocmită de un evaluator este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită
 

 

0,4% din valoarea impozitabilă a clădirii utilizate pentru activități din domeniul agricol
PJ  

0,2% din valoarea impozitabilă a clădirii

 

1,3% din valoarea impozitabilă a clădirii

5% din valoarea impozitablă a clădirii care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință

Date preluate Conform Proiect-hotarare-taxe-si-impozite-2018-Sibiu 

Atenţie la re-evaluare

În orice caz, chiar dacă nu s-ar putea obţine nicio diminuare a bazei impozabile printr-o reevaluare, este necesar să fie reevaluate clădirile care au ultima evaluare cu data de referinţă 31.12.2014 sau mai veche, pentru a evita cota de impunere majorată la 5%.

În tabel au fost sistematizate următoarele date cuprinse în Proiect-hotarare-taxe-si-impozite-2018-Sibiu:

Art.l. — Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2018 conform Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

Anexa 1.1

– impozit pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 457 alin. (1) se stabilește la 0,08% din valoarea impozabilă a clădirii;

– impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1) se stabilește la 0,5% din valoarea impozabilă a clădirii;

– prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1) se stabilește la 1,3% din valoarea impozabilă a clădirii ducă:

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transfer a dreptul de proprietate este mai mica decât  valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

– impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități

din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 458 alin. (3) se stabilește la 0,4 % din valoarea impozabilă a clădirii.

Anexa 1.2

– impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice cota prevăzută la art. 460 alin. (1) se stabilește la 0,2 % din valoarea impozabilă a clădirii;

– impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art.460 alin. (2) se stabilește la 1,3 % din valoarea impozabilă a clădirii;

– impozit pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice utilizate

pentru activități din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 460 alin. (3) se stabilește la 0,4% din valoarea impozabilă a clădirii;

– impozitul pe clădirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 460 alin. 8 se stabilește la 5% din valoarea impozabilă a clădirii care nu a fost

reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință.