Scopul unei evaluări se bazează pe nevoile de informații ale clientului în legătură cu valoarea unui drept asupra proprietății imobiliare.

Necesitatea evaluării diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare derivă dintr-o multitudine de scopuri. Oricine folosește o proprietate imobiliară plătește pentru aceasta, de obicei la cumpărare sau la închiriere. Acest lucru implică tranzacții sau situații în care trebuie să se ia o decizie, să se acționeze sau să se stabilească o strategie și pentur toate acestea este necesară o estimare a valorii (în mod uzual, valoarea de piață).

Există diverse situații când este necesară o evaluare:

Transferul dreptului de proprietate

 În aceste situații scopul evaluării este:

 • să ajute potențialii cumpărători în luarea deciziilor de a oferi prețuri de cumpărare;
 • să ajute potențialii vânzători în stabilirea unor prețuri de vânzare acceptabile;
 • să stabilească o bază pentru schimbul de proprietăți imobiliare;
 • să stabilească o bază pentru reorganizarea sau fuziunea proprietăților imobiliare;
 • să determine condițiile de plată pentru o anumită tranzacție;
 • să determine cuantumul chiriei.

  Finanțarea și creditarea

 În aceste cazuri, prin evaluare:

 • se estimează valoarea garanției oferite pentru o propunere de credit cu ipotecă;
 • se stabilește o bază pentru luarea deciziilor referitoare la asigurarea sau la garantarea unui credit cu o proprietate imobiliară.

  Compensarea în caz de expropriere

 Prin evaluare:

 • se estimează valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare ca un tot, înainte de expropriere;
 • se estimează valoarea de piață a ceea ce rămâne după expropriere;
 • se estimează cuantumul daunelor suferite de o proprietate imobiliară avariată.

  Impozitarea

 Evaluatorul are misiunea:

 • să estimeze valoarea impozabilă.
 • Evaluarea proprietății imobiliare
 •  să separe activele depreciabile, precum construcțiile, de activele nedepreciabile, cum este terenul și să estimeze mărimea deprecierii respective;
 • să estimeze valoarea patrimoniului istoric sau cultural.

 Alte situații

             Rolul evaluatorului este:

 • să stabilească fezabilitatea unui proiect imobiliar;
 • să asiste clientul în probleme de investiții, inclusiv cu privire la obiectivele, alternativele, resursele, restricțiile și programarea lor în timp;
 • să răspundă cerințelor asiguratului și asigurătorului;
 • să ajute la fuziunea firmelor, la emisiunea acțiunilor sau la reevaluarea contabilă;
 • să estimeze valoarea în cazul vânzărilor forțate;
 • să determine tendințele cererii și ofertei de pe piață;
 • să analizeze situația piețelor imobiliare.
 • să stabilească periodicitatea chiriilor