SERVICII OFERITE:

  1. Evaluări bunuri imobile (case, apartamente, terenuri, spații comerciale)
  2. Managementul proprietăților
  3. Dezvoltarea proprietăților

Procedura de evaluare este complexă și este alcătuită din cercetări de piață, raționamente, culegere e informații, analize și concluziile exprimate de expertul evaluator și este realizată în concordanță cu Standardele ANEVAR 2015 (SEV 100 – Cadru general, SEV 101 – Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 – Implementare, SEV 103 – Raportare, SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare, SEV 400 – Verificarea evaluării)

După completarea documentului “FORMULAR EVALUARE” veți fi contactat în cel mai scurt timp.

Evaluare bunuri imobile

SCOPUL EVALUĂRII

Scopul unei evaluări se bazează pe nevoile de informații ale clientului în legătură cu valoarea unui drept asupra proprietății imobiliare.

Necesitatea evaluării diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare derivă dintr-o multitudine de scopuri. Multă lume are în plan tranzacții sau situații în care trebuie să se ia o decizie, să se acționeze sau să se stabilească o strategie și pentru toate acestea este necesară o estimare a valorii (în mod uzual, valoarea de piață).

Există diverse situații când este necesară o evaluare:

  1. Transferul dreptului de proprietate
  2. Finanțarea și creditarea
  3. Compensarea în caz de expropriere
  4. Impozitarea proprietății imobiliare
  5. Alte situații
 

 Procesul de evaluare

ETAPA 1 – Identificarea problemei de evaluare
Identificarea clientului și a utilizatorilor desemnațiIdentificarea scopului evaluăriiIdentificarea tipului valoriiStabilirea datei evaluăriiIdentificarea proprietății imobiliare subiectIpoteze și ipoteze speciale ale evaluării
ETAPA 2 – Stabilirea termenilor de referință ai evaluării
ETAPA 3 – Culegerea datelor și descrierea proprietății imobiliare

Date privind aria pieței

Caracteristici generale ale regiunii, localității și vecinătății

Date privind proprietatea subiect

Caracteristicile utilizării terenului și a construcțiilor

Date privind proprietățile comparabile

Tranzacții, oferte, costuri și deprecieri, venituri și cheltuieli, rate de capitalizare etc.

ETAPA 4 – Analiza datelor

Analiza pieței

Studiul cererii

Studiul ofertei

Studiul vandabilității

Analiza celei mai bune utilizări

Terenul considerat liber

Construcție ideală

Proprietatea construită considerată îmbunătățită

ETAPA 5 –  Evaluarea terenului
ETAPA 6 – Aplicarea abordărilor valorii

Abordarea prin piață

(Comparație directă)

Abordarea prin venitAbordarea prin cost
ETAPA 7 – Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii
ETAPA 8 –  Raportarea valorii definite

Evaluări bunuri imobile pentru impozitare

Colaborăm și cu alți colegi evaluatori pentru:

  1. Evaluări întreprinderi
  2. Evaluări bunuri mobile

 

Categorii articole

Lista articole