Acte necesare elaborare raport evaluare

Acte necesare elaborare raport evaluare

Pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile scanate pe email ale următoarelor documente: Terenuri Acte necesare pentru evaluarea terenurilor Act de proprietate Extras de carte funciară pentru informare Plan de încadrare în zona ( scara...
Procedura de evaluare

Procedura de evaluare

Procedura de evaluare: este complexa si este alcatuita din cercetari de piata, rationamente, culegere de informatii, analize si concluziile exprimate de expertul evaluator. Dupa completarea formularului de “COMANDA” veti fi contactat de evaluatorul...